korrenspondenskort

Visitkort i A6-format, där man får plats att skriva ett meddelande.

Väldigt effektivt!